Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 9 October 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
117 /TB-SVHTTDL
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Tuần 41.doc 64.5 KB