Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 30 August 2019
Số hiệu văn bản
10/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành
30/06/2014
Ngày hiệu lực
10/07/2014
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Vy Văn Thành