Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 30 August 2019
Số hiệu văn bản
52/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành
30/12/2016
Ngày hiệu lực
10/01/2017
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Phạm Ngọc Thưởng