Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 30 August 2019
Số hiệu văn bản
52/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành
30/12/2016
Ngày hiệu lực
10/01/2017
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Phạm Ngọc Thưởng