Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 30 August 2019
Số hiệu văn bản
18/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành
09/12/2016
Ngày hiệu lực
19/12/2016
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hoàng Văn Nghiệm