Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 30 August 2019
Số hiệu văn bản
18/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành
09/12/2016
Ngày hiệu lực
19/12/2016
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hoàng Văn Nghiệm