Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 30 August 2019
Số hiệu văn bản
05/2016/NĐ-HĐND
Ngày ban hành
29/07/2016
Ngày hiệu lực
10/08/2016
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hoàng Văn Nghiệm