Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 30 August 2019
Số hiệu văn bản
05/2016/NĐ-HĐND
Ngày ban hành
29/07/2016
Ngày hiệu lực
10/08/2016
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hoàng Văn Nghiệm