Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 30 August 2019
Số hiệu văn bản
63/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành
20/12/2017
Ngày hiệu lực
01/01/2018
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Phạm Ngọc Thưởng