Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 30 August 2019
Số hiệu văn bản
43/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành
14/09/2017
Ngày hiệu lực
01/10/2017
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Phạm Ngọc Thưởng