Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 30 August 2019
Số hiệu văn bản
30/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành
21/07/2017
Ngày hiệu lực
24/07/2017
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hoàng Văn Nghiệm