Skip to main content
Submitted by Tổng biên tập on 30 August 2019
Số hiệu văn bản
30/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành
21/07/2017
Ngày hiệu lực
24/07/2017
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hoàng Văn Nghiệm