Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 29 August 2019
Số hiệu văn bản
13/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành
10/12/2018
Ngày hiệu lực
20/12/2018
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Hoàng Văn Nghiệm