Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 10 May 2019
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
48/KH-BCĐ
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Kế hoạch tập huấn PT 2019.docx 29.37 KB