Skip to main content
Tin nội bộ

TUYÊN TRUYỀN KỸ NĂNG SỐNG CHO THIẾU NHI HÈ 2019

Sáng ngày 18/7/2019, Trung tâm PHP và Chiếu bóng phối hợp với Cung thiếu nhi Lạng Sơn, Tổ chức buổi học Ngoại khóa Tuyên truyền về kỹ năng sống cho Thiếu nhi hè 2019 cho các em học sinh. Tại buổi ngoại khóa này các em học sinh được tìm hiểu hai chuyên đề : Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Tin nội bộ

Nhìn lại hoạt động phát hành phim và chiếu bóng 6 tháng đầu năm 2019

Những năm qua, hoạt động của các đội chiếu phim lưu động luôn là đội quân xung kích quan trọng làm nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới của tỉnh.

Tin nội bộ

CHI ĐOÀN ĐIỆN ẢNH XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN

     Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong g

Tin nội bộ

Triển khai lập hồ sơ đối với Khu di tích lịch sử Chi Lăng để trình xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

     Thực hiện Công văn số 1732/BVHTTDL - DSVH ngày 8/5/2019 về việc chuẩn bị hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Lạng Sơn và công văn số 2022/VP-KGVX  ngày 22/5/2019  của  Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc lập hồ sơ khoa  học đối với khu di tích lịch sử Chi Lăng.

Tin nội bộ

Quan tâm công tác gia đình

       Những năm qua, công tác gia đình ở Lạng Sơn luôn được các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng gia đình ấm no, bìn

Tin nội bộ

LỄ KHÁNH THÀNH TU BỔ DI TÍCH ĐỀN KỲ CÙNG

Sáng ngày 27/6/2019 tại Đền Kỳ Cùng, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn đã diễn ra lễ khánh thành tu bổ di tích Đền Kỳ Cùng. Đến dự có ông Nông Dương Sơn - Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, Ông Phan Văn Hòa – PGĐ Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch. Bà Nông  Bích Diệp – Phó chủ tịch  UBND thành phố Lạng Sơn. Cùng đại diện các ban, ngành địa phương cùng đông đảo nhân dân.