Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin nội bộ

Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 -2/9/2019).

Sáng 2/9/2019, tại Công viên Chi Lăng (thành phố Lạng Sơn), Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 -2/9/2019).

Tin nội bộ

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn phối hợp tham gia Liên hoan hát Văn, Hát Chầu Văn, năm 2019 tại tỉnh Hà Nam

Thực hiện Kế  hoạch số 77/KH-SVHTTDL ngày 26/8/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn về việc tham gia Liên hoan hát Văn, Hát Chầu Văn năm 2019 tại tỉnh Hà Nam. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã xây dựng toàn bộ các nội dung, chương trình, tuyển chọn nghệ nhân, thanh đồng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn để tham gia Liên hoan từ ngày 5/9 đến ngày 8/9/2019. tại Đền Lảnh Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Tin nội bộ

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9

Tối ngày 1/9 tại Trung tâm hội chợ thương mại, số 2A, đường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám ( 19/8/1945 - 19/8/2019 ) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 - 02/

Tin nội bộ

TẬP HUẤN KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ NHÂN RỘNG CÁC MÔ HÌNH PHỤC VỤ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG THƯ VIỆN

           Từ ngày 27/8-29/8/2019, đại diện Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  và Trưởng, phó phòng Nghiệp vụ Thư viện tỉnh Lạng Sơn đã tham dự lớp Tập huấn về “Kỹ năng tổ chức các hoạt động và triển khai mô hình phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng” và “Nhân rộng các mô hình phục vụ học tập suốt đời hiệu quả trong thư viện”  do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại thị xã Cửa Lò,

Tin nội bộ

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tổ chức bế giảng lớp truyền dạy và thực hành hát sli năm 2019

          Ngày 29/8/2019 tại UBND xã Hải Yến, huyện Cao Lộc; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh phối hợp tổ chức bế giảng lớp truyền dạy và thực hành hát sli năm 2019. Dự lễ bế giảng có đồng chí Phan Văn Hòa phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân xã Hải Yến.

Tin nội bộ

Tổ chức Diễn đàn “Thanh niên trong công tác vận động xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” năm 2019.

           Thực hiện kế hoạch số 74/KHPH-SVHTTDL-TĐ, ngày 20/8/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Tỉnh đoàn về việc phối hợp tổ chức Diễn đàn “Thanh niên trong công tác vận động xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” năm 2019.

Tin nội bộ

Hoạt động Thanh tra tháng 8 năm 2019

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 đã được Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 546/QĐ-SVHTTDL ngày 13/12/2018 từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 8 năm 2019 Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin thành phố Lạng Sơn tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ thể dục thẩm

Tin nội bộ

Thám sát di chỉ khảo cổ học hang Ốc và hang Đồng Hang tại xã Yên Thịnh, Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chương trình khảo sát, điền dã Khảo cổ học năm 2019, ngày 21/8/2016 Bảo tàng Lạng sơn phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam , Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, phòng VHTT huyện Hữu Lũng, UBND xã Yên Thịnh tiến hành khảo sát, nghiên cứu tại hang Ốc và hang Đồng Hang xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Tin nội bộ

ĐỘI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG THAM GIA HỘI THI TÌM HIỂU VỀ CHỦ QUYỀN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM TẠI TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2019 và Công văn số 719/VP-KGVX ngày 28/02/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tham gia hội thi tìm hiểu về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam;

Tin nội bộ

Tổ chức lớp truyền dạy hát Then năm 2019

 Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND, ngày 17/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Ngày 29/7/2019,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành  Kế

Tin nội bộ

UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2019), 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831- 4/11/2019)

Ngày 19 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Tỉnh Ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2019), 188 năm ngày thành lập tỉnh