Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
149/BC-SVHTTDL 15-07-2019 Báo cáo Công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình tháng 7 Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
120/BC-SVHTTDL 17-06-2019 Báo cáo Công tác Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình 6 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
91/BC-SVHTTDL 15-05-2019 Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tháng 5; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
49/KH-SVHTTDL 10-05-2019 Kế hoạch Thực hiện "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" tỉnh Lạng Sơn năm 2019
48/KH-BCĐ 09-05-2019 Kế hoạch Tổ chức lớp tập huấn Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019
46/KH-SVHTTDL 06-05-2019 Kế hoạch Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn (10/6/1989 - 10/6/2019)
44/KH-SVHTTDL 03-05-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng
44/KH-SVHTTDL 03-05-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng
Số 10/ĐL-SVHTTDL-SACOMBANK 09-04-2019 Điều lệ giải việt dã "Cùng Sacombank chạy vì sức khoẻ cộng đồng" Năm 2019
Số: 33 /KH-SVHTTDL 18-03-2019 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch