Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
64/TB-SVHTTDL 07-05-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 19 (ngày 06/5/2019)
Số 62/TB-SVHTTDL 25-04-2019 Thông báo về việc uỷ quyền điều hành hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số 60/TB-SVHTTDL 22-04-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 17 (ngày 22/4/2019)
148 /PĐTĐ-SVHTTDL 14-02-2019 PHÁT ĐỘNG Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2019
14 / KH-SVHTTDL 30-01-2019 KẾ HOẠCH Cải cách Hành chính năm 2019
Số: 252/QĐ-BVHTTDL 24-01-2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2018
Số: 16/TB-HĐXTVC 12-01-2019 THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức, hướng dẫn ôn tập, nộp lệ phí, thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức năm 2018
93 /TB-SVHTTDL 28-08-2018 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp giao ban tuần thứ 35 (ngày 28/8/2018)
941/SVHTTDL-TCPC 23-08-2018 V/v cung cấp danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
91-TB/SVHTTDL 21-08-2018 thông báo kết luận của đồng chỉ giám đốc sở văn hóa, thể thao và du lịch tại cuộc họp giao ban tuần thứ 34 (20/8/2018)