Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
147/TB-SVHTTDL 10-12-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 50 (ngày 09/12/2019)
145/TB-SVHTTDL 26-11-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 48 (ngày 25/11/2019)
130 /TB-SVHTTDL 12-11-2019 Thông báo Kết quả điểm xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
131/TB-SVHTTDL 12-11-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 46 (ngày 11/11/2019)
123/TB-SVHTTDL 22-10-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 43 (ngày 21/10/2019)
121/TB-SVHTTDL 16-10-2019 Thông báo Về việc đôn đốc, nhắc nhở thực hiện một số công việc chuẩn bị chương trình kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ
118 /TB-HĐTDVC 09-10-2019 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức (vòng 2) năm 2019
117 /TB-SVHTTDL 08-10-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 41 (ngày 07/10/2019)
122/TB-SVHTTDL 23-09-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 39 (ngày 23/9/2019)
107/TB-SVHTTDL 10-09-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 37 (ngày 09/9/2019)