Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

ĐÓN TIẾP ĐOÀN BẢO TÀNG LONG CHÂU, QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC THAM QUAN, HỌC TẬP TẠI BẢO TÀNG TỈNH LẠNG SƠN

Ngày 03/10/2019 Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn đã có buổi gặp gỡ đoàn công tác đến từ Bảo tàng Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đoàn gồm 09 thành viên do ông Hoàng Chí Quang, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Long Châu làm trưởng đoàn với mục đích khảo sát, nghiên cứu nhằm phục vụ cho việc nâng cấp Nhà trưng bày triển lãm Hồ Chí Minh tại Quảng Tây.

Cán bộ 2 Bảo tàng gặp gỡ, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ

Trong ngày làm việc, Đoàn công tác Bảo tàng Long Châu đã được Ban Lãnh đạo Bảo tàng Lạng Sơn nhiệt tình đón tiếp, giới thiệu về hệ thống trưng bày của Bảo tàng qua đó giúp Đoàn công tác hiểu biết thêm về lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người của tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về nghiệp vụ Bảo tàng, công tác đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan. Tiếp đó sau buổi làm việc Đoàn công tác  Bảo tàng Long Châu tiếp tục chương trình làm việc với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Hồ Chí Minh.