Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2020

Tại Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật tỉnh, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình tỉnh tổ chức Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ tiêu biểu” năm 2020.

Tham dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Trưởng BCĐ công tác gia đình tỉnh; đại diện các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện BCĐ công tác gia đình các huyện, thành phố; 11 gia đình trẻ tiêu biểu; 200 đoàn viên thanh niên và 100 hộ gia đình tiêu biểu của thành phố Lạng Sơn và Cao Lộc.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương các gia đình trẻ tiêu biểu đại diện cho các gia đình trên địa bàn tỉnh. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Trong thời gian tới, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Trưởng Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và từng gia đình tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường hoạt động truyền thông, trong đó chú trọng tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến và xây dựng gia đình hạnh phúc; phê phán và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình; ngăn ngừa các thông tin, sản phẩm văn hóa độc hại xâm nhập gia đình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với những người có hành vi bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật; có các hoạt động phù hợp tổ chức ngày gia đình Việt Nam. Qua đó, góp phần xây dựng gia đình trên địa bàn tỉnh thực sự là tổ ấm của mỗi người.Ảnh 1.Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ công tác gia đình tỉnh phát biểu tại buổi chương trình tuyên dương_0.jpgĐồng chí Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh phát biểu tại Chương trình tuyên dương "Gia đình trẻ tiêu biểu" năm 2020 

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã tổ chức hoạt động diễn đàn, giao lưu trò chơi giữa các gia đình và tổ chức tuyên dương trao giấy khen cho 11 gia đình trẻ tiêu biểu đại diện của 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đây là những gia đình trẻ tiêu biểu, có ý thức xây dựng môi trường gia đình văn minh, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ.

                                                                  Tin: Phòng QLVH&GĐ