Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2/9

Tối ngày 1/9 tại Trung tâm hội chợ thương mại, số 2A, đường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám ( 19/8/1945 - 19/8/2019 ) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945 - 02/9/2019 ), đây cũng là dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người. Tới dự có đồng chí Dương Xuân Huyên - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo cơ quan các sở, ban ngành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Nhằm tuyên truyền, khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; khẳng định vi trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghũa. Bên cạnh đó, ôn lại và khẳng định những giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc trong bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với những đóng góp to lớn của Người, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chương trình giao lưu văn nghệ  với chủ đề “ Đất nước 74 mùa hoa ” gồm các tiết mục do các diễn viên chuyên nghiệp của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn, ngoài ra còn có các tiết mục được tuyển chọn từ phong trào văn nghệ quần chúng của các cơ quan đơn vị như: Biên phòng tỉnh, Hội người cao tuổi thành phố, Hội cựu chiến binh thành phố và các câu lạc bộ trực thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.... với các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi sự nghiệp vẻ vang của Đảng và của nhân dân ta, qua đó  tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019./.

                   Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh