Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

BẢO TÀNG TỈNH LẠNG SƠN KHAI MẠC TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – SÁNG MÃI NIỀM TIN”

          Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), thiết thực hưởng ứng các hoạt động mừng Xuân Canh Tý. Sáng ngày 01/02/2020 Bảo tàng tỉnh Lạng sơn đã khai mạc triển làm chuyên đề “Đảng cộng sản Việt Nam – sáng mãi niềm tin”.

           Tới dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trọng Sơn – Phó Trưởng ban Tuyên Giáo tỉnh ủy. Đồng chí Phan Văn Hòa – Phó Giám đốc Sở VHTT&DL và các đồng chí lãnh đạo đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, lực lượng vũ trang của tỉnh và Thành phố Lạng Sơn cùng trên 150 đoàn viên thanh niên tỉnh Lạng Sơn.

IMG_5163.JPG

Toàn cảnh lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc triển lãm, đồng chí Phan Văn Hòa – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành

IMG_5207_0.JPG

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

 

Nội dung Triển lãm gồm 3 phần:

Phần 1: Sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam

 Giới thiệu bối cảnh nước ta trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời; quá trình thành lập Đảng, các kỳ Đại hội gắn với các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng từ khi thành lập đến nay.

Phần 2: Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam

 Phản ánh những thành tựu nổi bật nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng bao gồm: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời; cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) và đế quốc Mỹ (1954 -1975) giành thắng lợi; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ 1975 - 1986; công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 đến nay.

          Phần 3: Những thành tựu của nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn dưới sự lãnh đạo của Đảng

Giới thiệu khái quát một số hình ảnh các kỳ đại hội; những thành tựu nổi bật nhân dân Lạng Sơn đã đạt được trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tập trung chủ yếu vào thời kỳ đổi mới trên các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng... Các đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn qua các thời kỳ.

 

Với trên 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, chọn lọc, bộ ảnh triển lãm chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - sáng mãi niềm tin” mang đến cho người xem những cảm nhận sâu sắc, toàn diện về lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập cho đến nay. Qua đó góp phần củng cố niềm tin; động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Trung ương khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh lần thứ XVI đã đề ra; tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, phấn đấu xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

        Triển lãm diễn ra từ ngày 01/02/2020 đến hết ngày 28/02/2020           

                                                                                           Lương Thúy Hồng