Skip to main content

Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2019

Ngày 22/11/2019 tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn đã diễn ra các hoạt động sôi nổi chào mừng kỷ niệm 14 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11/2005 – 23/11/2019. Chương trình  thu hút sự tham gia của hơn 1200 lượt khách tham quan đến từ các trường tiểu học, trung học và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đến với chương trình chào mừng ngày Di sản tại Bảo tàng khách tham, các cháu học sinh đã được trải nghiệm, tương tác trực tiếp với các nghệ nhân văn hóa trên địa bàn tỉnh thông qua hoạt động trình diễn, giới thiệu các nghề thủ công truyền thống, các trò chơi dân gian : Đan lát, thêu thùa, dệt vải, trình diễn múa sư tử, đi cà kheo, đánh sảng...

          Việc tổ chức hoạt động hoạt động kỷ niệm nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân; di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Một số hình ảnh của hoạt động :

Description: IMG_3525

Đ/c Phan Văn Hòa – PGĐ Sở Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch phát biểu khai mạc chương trình