Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
lịch họp 27-08-2018 Lịch họp tuần 35.27.8.2018
09-07-2018 lịch họp của lãnh đạo