Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
91/BC-SVHTTDL 15-05-2019 Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tháng 5; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
49/KH-SVHTTDL 10-05-2019 Kế hoạch Thực hiện "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" tỉnh Lạng Sơn năm 2019
48/KH-BCĐ 09-05-2019 Kế hoạch Tổ chức lớp tập huấn Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2019
46/KH-SVHTTDL 06-05-2019 Kế hoạch Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ hai và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Lạng Sơn (10/6/1989 - 10/6/2019)
44/KH-SVHTTDL 03-05-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng
44/KH-SVHTTDL 03-05-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát triển giá trị cây Đào và tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng
Số 10/ĐL-SVHTTDL-SACOMBANK 09-04-2019 Điều lệ giải việt dã "Cùng Sacombank chạy vì sức khoẻ cộng đồng" Năm 2019
Số: 33 /KH-SVHTTDL 18-03-2019 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số: 43 /BC-SVHTTDL 18-03-2019 BÁO CÁO Khái quát kết quả công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2018 Công tác triển khai, thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2019
Số: 32 /KH-SVHTTDL 13-03-2019 KẾ HOẠCH Hoạt động thông tin đối ngoại về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019