Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
91/TB-SVHTTDL 16-07-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 29 (ngày 15/7/2019)
86/TB-SVHTTDL 02-07-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
84/TB-SVHTTDL 02-07-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 27 (ngày 01/7/2019)
82/TB-SVHTTDL 18-06-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 25 (ngày 17/6/2019)
76/TB-SVHTTDL 04-06-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 23 (ngày 03/6/2019)
71/TB-SVHTTDL 21-05-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 21 (ngày 20/5/2019)
64/TB-SVHTTDL 07-05-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 19 (ngày 06/5/2019)
Số 62/TB-SVHTTDL 25-04-2019 Thông báo về việc uỷ quyền điều hành hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số 60/TB-SVHTTDL 22-04-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 17 (ngày 22/4/2019)
148 /PĐTĐ-SVHTTDL 14-02-2019 PHÁT ĐỘNG Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2019