Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
107/TB-SVHTTDL 10-09-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 37 (ngày 09/9/2019)
105/TB-SVHTTDL 06-09-2019 Thông báo Đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
104/TB-SVHTTDL 06-09-2019 Thông báo Tập huấn chuyển đổi Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT-ioffice phiên bản 4.0
103/TB-SVHTTDL 03-09-2019 Thông báo Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong tháng 9 năm 2019
102/TB-SVHTTDL 30-08-2019 Thông báo Lịch trực cơ quan trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
100/TB-SVHTTDL 27-08-2019 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 35 (ngày 26/8/2019)
97/TB-TBLTHC 21-08-2019 Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần phục vụ Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019)
98/TB-TBLTHC 21-08-2019 Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban Lễ tân - Hậu cần phục vụ Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” Lần thứ XI – Lạng Sơn 2019
95/TB-SVHTTDL 13-08-2019 THÔNG BÁO Kết luận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại cuộc họp Giao ban tuần thứ 33 (ngày 12/8/2019)
93 /TB-SVHTTDL 07-08-2019 THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019